Om oss

Webbplatsen transportportal.se - portalen för transportforskning, drivs och utvecklas av VTI:s bibliotek. Avsikten är att vara en väg in i transportforskningen. Vi har utvecklat flertalet av webbplatserna och databaserna samt medverkar också i flertalet av centrumbildningarna.

Om kakor (cookies)

Webbplatsen transportportal.se använder inga cookies.

Om personuppgifter

På webbplatsen samlar vi inte in eller behandlar några personuppgifter. Eftersom webbplatsen ägs av Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) hänvisar vi till hur VTI behandlar personuppgifter.

Tillgänglighet för transportportal.se

Statens väg- och transportforskningsinstitut står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Nedan beskrivs hur transportportal.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Mejl: bibliotek@vti.se

Telefon: 013-20 40 00

Fler kontaktvägar: https://www.vti.se/om-vti/kontakta-vti. Vi försöker svara inom maximalt 10 arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vad gäller bristande förenlighet med lagkraven så saknas det en länk som omedelbart leder till huvudinehållet. Då webbplatsen har en relativt enkel struktur och egentligen saknar innehåll har det inte ansetts nödvändigt. Vi har också ett inkonsekvent användande av rubriker då vi saknar H1 och H2 och enbart använder H3. Det är dock inget som i sig förstör den hierarkiska strukturen.

 

Excelfilen som kan laddas ned från https://transportportal.se/Dennis/dennis.html skapades före 2018 och undantas därmed enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning här, kan du meddela oss.

 

Mejl: bibliotek@vti.se

Telefon: 013-20 40 00

Fler kontaktvägar: https://www.vti.se/om-vti/kontakta-vti. Vi försöker svara inom maximalt 10 arbetsdagar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av transportportal.se. Senaste bedömningen gjordes den 26 maj 2021.