Om databasen

Databasen Dennis innehåller 7680 referenser till dokumentation kring överenskommelsen 1992 att genomföra en rad infrastruktursatsningar i Stockholmsområdet, det s.k. Dennis-paketet eller Dennisöverenskommelsen. I excelfilen finns hela databasen och även lite mer information om materialet.

Database about the Dennis agreement

The Dennis database contains 7,680 references concerning the infrastructure agreement known as the Dennis agreement which was drawn up for the transport system in Stockholm County in 1992. The database could be downloaded as an excel file.